Flytting
Viserguttkontoret hjelper deg med hele prosessen. Vi tilbyr pakking, flytting og lagring.

Rot og skrot
Viserguttkontoret i Drammen hjelper med bortkjøring av rot og skrot for sortering på fyllplass.

Dødsbo
Viserguttkontoret bidrar med rydding, bortkjøring og rengjøring av dødsbo.

Spesialtransport
Vi har lang erfaring med flytting og transport av piano, safe, verdiskap mm.

Ingen jobb for liten, ingen jobb for stor